Bio-resonantie therapie

Een therapie met succesvolle resultaten

Bioresonantie therapie is een therapie die met elektromagnetische trillingen werkt. De mens is een zender en ontvanger van deze trillingen. Wij kunnen dan ook niet om de feiten heen. De mens is één elektromagnetisch veld, dat juist door zijn fysische eigenschappen een levend wezen is. Eigenlijk is het verschil tussen leven en dood het aanwezig zijn van bioresonantie-principes in de levende mens zelf. Alle onderdelen van het menselijk lichaam, de zeer vele miljarden cellen, zijn alle opgebouwd uit complexe verbindingen die zelf weer uit moleculen bestaan. En elke molecuul heeft zijn atomen en elk atoom heeft een elektromagnetisch veldje. Dit zogenaamde magneetje wordt in stand gehouden door positief geladen protonen in de daaromheen draaiende negatief geladen elektronen. Hormonen, vitaminen, (spoor)elementen, vetten, aminozuren, koolhydraten, zouten, basen, zuren, maar ook water, koolzuurgas en stikstof hebben door hun moleculaire samenstelling een eigen chemische identiteit vanuit het periodiek systeem van de elementen. Maar daarbij hebben zij een specifiek elektromagnetisch veld of lading opgebouwd en samengesteld door overeenkomstige atomen.

Men zou kunnen stellen dat de optelsom van de elektrische lading van elk atoom in een molecule aan zo'n molecule een eigen trilling geeft. Wij noemen dit bioresonantie. Bioresonantie is dan ook de basis van alle processen in de natuur tot leven, tot in leven blijven. Vanuit de biofysica is bekend dat alle chemische processen in het lichaam bestuurd worden door elektromagnetische trillingen. Veel ziekteprocessen beginnen met disharmonische trillingen, veelal veroorzaakt door externe factoren. Hierbij kunt u denken aan voeding, virussen, textiel, etc. Verkeerde trillingen resulteren in emotionele en/of psychische klachten, welke lichamelijke klachten tot gevolg kunnen hebben en andersom.

Het is dus belangrijk om de energetische besturing van het lichaam in evenwicht te krijgen. Bioresonantie therapie beïnvloedt met haar ( aangepaste-tegenfase ) trillingen op energetisch niveau de lichamelijke processen van de individuele mens. Uw gezondheid en uw ziekte uiten zich in uw persoonlijk trillingenbeeld. Het unieke van de therapie is dat deze op eenieder individueel, en bij de meest uiteenlopende klachten toegepast kan worden zoals:

 • Exceem
 • Slaapstoornissen
 • Vermoeidheidsklachten
 • Migraine
 • Overgangsklachten
 • Gewrichtsklachten
 • Ontstekingen
 • Depressie
 • Maag- en darmstoornissen
 • Allergieën
 • Oedeem
 • Verminderde weerstand
 • Hernia
 • Klachten van algemene aard

Klachten die al langer bestaan vergen een langere behandeltijd dan acute klachten. De behandelduur hangt dan ook af van de aard van de klacht. Bioresonantie therapie is niet gericht op symptoombestrijding maar wil het lichaam zelf aanzetten tot herstel.

Vergoeding door verzekering

Deze therapie kan geïntegreerd worden gebruikt bij Natuurgeneeskunde en Cranio Sacraal therapie.


Deel deze pagina

Volg ons op

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief