Tachyonenergie

Wat is Tachyon en hoe werkt het?

Wat ooit in de jungle van theoriën voor de buitenwereld verborgen bleef, is nu, via de methode van "tachyoniseren" - een geniale uitvinding van David Wagner (Californie-USA) - praktisch uitvoerbaar en voor iedereen begrijpelijk geworden.

Bij het tachyoniseren wordt tijdens een 14 dagen durend proces de subatomaire structuur van natuurlijke materialen veranderd, zodat ze een antenne van tachyonenergie worden. Zo hebben deze materialen een indrukwekkend effect op elke levende structuur die uit evenwicht is geraakt en dus in chaos verkeert (pijn, veroudering, ziekte). Bij contact met tachyonen start een proces dat altijd leidt tot orde, heling, verjonging en hogere evolutie.

In de quantumfysica wordt deze eigenschap van de tachyonen als "neg-entropie" bestempeld. (omkeer van chaos tot evolutie naar een hogere orde) Zo ervaren we een groter uithoudingsvermogen bij sport, betere studieresultaten in geval van concentratiestoornissen, een verhoogd energieniveau, een diepere meditatie, etc. Ook bij een heel spectrum van ziekten zijn er prachtige resultaten: blokkades die verdwijnen, er zijn snelle genezingsprocessen bij operaties, chronische vermoeidheden en ontstekingen die genezen, maar ook vredig afscheid kunnen nemen en het zich kunnen overgeven aan de onvermijdelijke overgang naar de dood van het fysieke lichaam.

Tachyon is niet te vergelijken met een klassiek geneesmiddel. Tachyon versterkt het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Alle materie (dus ook onze cellen en organen) is voorzien van een subtiel organiserend energieveld (SOEF).

De soef's zijn te beschouwen als de zelfgenezende kracht van het levende wezen. Deze werkt als een feedbacksysteem naar "de bron van alle zijn" (= tachyon), dat de evolutie naar steeds hogere niveaus van orde mogelijk maakt en in stand houdt.

Zo kan men ook begrijpen dat elk orgaan, met zijn specifieke materie en frequentie, op zijn eigen manier naar evenwicht en heling evolueert bij het gebruik van één en hetzelfde getachyoniseerd product. De SOEF van ieder orgaan of cel onttrekt immers de juiste frequentie aan het potentieel van tachyon, die nodig is om optimaal te functioneren.

Wanneer een orgaan uit evenwicht raakt, is het voldoende om het contact met tachyon te herstellen, zodat de nodige correctie wordt uitgevoerd die tot een hogere orde leidt. Of de functie wordt hersteld, terwijl de 'storende factor' wordt uitgeschakeld. (= ontgifting).

Voorlopers van deze ontdekking zijn de ingenieurs Nicola Tesla en Ralf Bergstresser. De vooraanstaande quantumfysicus Ernst Wall schreef uitgebreid over deze nieuwe taal van heling en evolutie in zijn boek 'The Physics of Tachyon'.

Tachyonenergie

Tachyon, kort samengevat:

  • Het is de bron van alle frequenties. Tachyonenergie bevat het perfecte potentieel van ons universum. Hieruit worden alle vormen en frequenties (materie, chi, orgon, prana, yin-yang) van ons universum uit ruimte en tijd geboren en onderhouden. Het is de bron van alle leven en naar hier keert het ook naar terug, na alle ervaringen, chaos en evolutie. Tachyon is sneller dan de lichtsnelheid. Tachyonenergie is niet van deze materiële wereld, heeft geen frequentie, ook geen fijnstoffelijke. Daardoor heeft ze ook geen directe wisselwerking met onze wereld van vormen. Daarom kunnen we tachyon niet met onze op frequenties afgestemde mogelijkheden bevatten, laat staan beïnvloeden.
  • Tachyon is niet frequentieel en daardoor brengt het ordening op alle niveaus van het zijn: lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel. Daarom kan er ook nooit een teveel aan tachyon ontstaan bij het gebruik van getachyoniseerde producten. Het kan ook niet verkeerd gebruikt worden.
  • Het proces omkeren van verval houdt in dat een ziek of pijnlijk lichaam geheeld wordt, dat een verjongingsproces inzet en dat er een continue ontwikkeling plaatsvindt in de richting van vervolmaking, bewustzijnsverruiming en een versnelde spirituele ontwikkeling.

 

Vergoeding door verzekering

Deze therapie kan geïntegreerd worden gebruikt bij Natuurgeneeskunde en Cranio Sacraal therapie.
 


Deel deze pagina

Volg ons op

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief